.
   
úterý 18. června
svátek slaví Milan, Milana , zítra Leoš, Leo
 
autor Lastura.cz

Energie

18.07.2011

Chanelling

Energie a jak ji můžeme myšlením ovlivňovat

Poselství od Saint Germaina
přijala 3. 7. 2011 Natalie Glasson

popisek

Nejvlivnější síla, věc, objekt či moc v naší realitě, ať už jsme na Zemi či ve vnitřních rovinách, je přítomnost energie. Najdeme energii všude kolem nás, je v nás a tvoří naše těla, ať už jsou fyzická či světelná, dokonce existuje jako fyzické objekty, které můžeme držet a zkoumat. Energie je v počasí, které zažíváme na Zemi, v názorech a postojích všech lidí a duší; může být posílána a přijímána tolika způsoby, vyjadřována krásou i negativitou.

Energie zahrnuje vše, co prožíváme, v čem žijeme, je ve svém vyjadřování komplexní, ale je také jednoduchá ve své manifestaci. Energie, o které mluvím, je energetický zdroj, který se šíří ze Stvořitelovy duše, energie, která může být vyjádřena jako láska, světlo a mír a mnohem víc, ale my všichni chápeme, že tato energie má svůj jistý původ a tím je mocná Stvořitelova duše.

Mnoho pracovníků světla mluví o energii, ale já se domnívám, že energii nebylo dosud na Zemi plně porozuměno a nebyla zcela doceněna. Energie se dá připodobnit ke květině; prochází procesem růstu, poté procesem přetékající přítomnosti, to jest když je květina plně zformovaná, poté přijde proces stahování se a vadnutí, když květina tlí. Jako květiny, energie musí mít svůj původ, svůj proces růstu s obdobím, kdy se její hojnost plně manifestuje, poté se energie může vyčerpat nebo lehce či úplně stáhnout.

Energie se nikdy ve skutečnosti nerozplyne, vždy zanechá svůj otisk, ale je to jen energetická stopa na energii. Energie nemůže skutečně zmizet, protože se nepřetržitě reformuje, regeneruje a transformuje. My můžeme energii cítit fyzicky i smyslově, můžeme energii mluvit a myslet, protože energie je jako palivo pro naši existenci, když žijeme na Zemi a také i ve vnitřních rovinách.

Když mluvím o energii, popisuji podstatu života, tu životní energii, která je všude a ve všem. Energie se stále mění a vyvíjí; nejlepším způsobem, jak si toho všimnout je v pozemských situacích a zkušenostech. Můžeme třeba sedět s přáteli a povídat si; každá osoba vnáší do skupiny svou energii a pak ji vyjadřuje, zatímco se vytváří společná energetická zkušenost, která se dá popsat jako legrace, smutek, oslava či poklid. Kdyby spolu měla sedět stejná skupina lidí dalšího dne, tak by nebyla schopná znovu vytvořit stejný zážitek, protože energie každého by byla jiná a energie skupiny a její zkušenost by se lišila, a tak vidíme, že energie nikdy nezůstává stejná.

V této situaci by se energie mezi lidmi ve skupině pravděpodobně dál vyvíjela a rozvíjela, až by se znovu setkali. Energie prostě existuje; nemá negativní či pozitivní formu, jednoduše na sebe bere takovou formu, jakou jí dáte.

Prosím vás, abyste se na chvíli zamysleli nad sebou, nad svou povahou, svým životem a činy a přijali je jen jako energii i s energetickými změnami a projevy. Můžete si dokonce všimnout, že jste mnohokrát zažili energetický cyklus od růstu po vyčerpání, možná ve vztazích nebo i v procesu vzdělávání, jako i v zájmech a preferencích.

Co kdybyste teď měli uvažovat o sobě jako o energii a zjistit, že jste sami sebe utvořili skrze formu, jakou jste dali energii. Dali jste energii formu, tvar, strukturu a substanci a vytvořili jste sebe sama, jací nyní jste. Jediný nástroj, který máte k formování energie, je vaše mysl. Vlastně celý svůj život jste formovali energii, pozorovali její přesuny, nechávali odejít staré energie a vítali nové. Byli jste si také vědomi energií druhých a jak ovlivňují každou vteřinu vašeho života. Dokonce energie pokojů, předmětů a oblečení vás ovlivňuje, protože i vy jste energie a tak přirozeně přitahujete a jste přitahování energií. Je také zásadně důležité, abyste pochopili, že všechno kolem vás je energetické pole/jeviště pro změny a tak se ve vašem bytí objeví reakce.

Když mají předměty či pokoje paměť, jejich energie, která byla kdysi přetékající a ještě nedokončila svůj energetický cyklus, stále zůstává individuální energií. Abychom tuto energii uvolnili, můžeme vyčistit onen předmět, což umožní energii, aby se proměnila v něco jiného. Vzpomínky často pramení v mysli, ale mohou být ukotveny v energii, která nabírá pevnější formy; je to tedy energie, která je otiskem energie. Začínáme tedy vidět, že úrovně Stvořitelovy energie jsou mnohočetné, protože my, jakožto aspekt Stvořitele na Zemi, neustále dáváme formu energii.

To že dáváte energii formu, je úžasná myšlenka, které se držte.

Dovolte si strávit s touto myšlenkou v mysli celý den a sledujte sebe sama, JAK dáváte energii formu. Jakmile si začnete všímat, kdy dáváte energii formu, proč jí dáváte formu a jak jí dáváte formu, začnete v podstatě vnímat, jak je celá vaše realita a potažmo celý svět vybudovaný. Můžete si dokonce povšimnout cyklu energie, když jí dáváte formu, substanci a strukturu, dokonce i když je ve formě emocí. Je důležité sledovat cyklus energie - cyklus dávání formy předmětu či situaci může začít myšlenkou na tento objekt či situaci, pak přijde období přirozeného energetizování této myšlenky, aniž by se ještě realizovala. Vlastně budujete malý zdroj energie, který přetvořil myšlenku v rostoucí energii.

Pak o několik dní později se objekt či situace může manifestovat, což se může stát tak, že onen objekt zakoupíte, bude vám darován nebo si zařídíte, aby se ona situace odehrála. Manifestace energie pak s vámi zůstane tak dlouho, jak ji budete potřebovat, ale protože energie má svůj cyklus, tak se buď stáhne a v určitém okamžiku se přetransformuje do jiné energie.

To samé se stane s emocemi, které se opět stanou myšlenkou, která pramení v mysli; tyto emoce mají jen osobnější projev. Když se emoce manifestuje, projde obdobím růstu, poté vás zcela pohltí; ale emoce zpravidla odejde. Někdy nenecháme emoci či jinou energii úplně odejít a to pak energie začne stagnovat a není schopna se transformovat.

Když můžete energii opravdu začít pozorovat, pak jste dostali ten nejmocnější klíč ke svému životu a pozemské realitě - budete se umět sami uzdravovat, zůstat vyvážení, mimo ovlivňování ostatních a budete chápat, jak dovést všechny energie, které už nepotřebujete, k završení. Toto bude obrovsky mocný nástroj, který vám pomůže řídit svůj život a dosáhnout s lehkostí svého božského poslání.

Na Zemi je tolik zmatku, protože lidé zůstávají nevšímaví k energetickým procesům a proto vytvářejí mnoho dramat a z nedostatku porozumění si způsobují mnoho bolesti.

Já vás za to nesoudím, protože porozumění energii je přirozený proces vašeho duchovního růstu, jen bych si přál, abyste byli pozorní ke své pozemské realitě a uměli rozvíjet a zlepšovat své zkušenosti. Objevuje se mnoho bolesti, protože lidé nejsou ochotni přijímat změny, či si dokonce vytvořili strach spojený se změnami. Strach ze změny se projevuje často, protože člověk si přeje být v životě v bezpečí a stabilitě, ale zažil změnu, která způsobila velké zneklidnění. Stále si pak spojuje všechny přechody ve svém životě s touto zkušeností. Změna se spojuje s nejistotou, ale když začnete chápat energetické cykly a to, jak dáváte energii formu, ve skutečnosti si sami poskytnete to největší možné bezpečí.

Zjistíte, že když jednou přijmete do své reality nějakou energii, ona může zůstat nebo v určité chvíli vašeho života odejít. Vaše vnímání této věci bude neutrální, protože budete vědět, že energie přirozeně projde, až ji nebudete potřebovat a tím naznačí růst či proces vývoje.

Na Zemi se nyní objevují mnohé změny a budou se objevovat ve vaší realitě; jsou všechny součástí procesu uvolňování a čištění a přípravou na vzestup. Abyste zůstali během období přechodu vyrovnaní, je důležité se zaměřit na energii, ale také rozumět změnám energie v každém okamžiku dne. To je energie, kterou nabíráte od ostatních a z prostředí, energie, kterou vytváříte emocionálně, energie, kterou formujete skrze svou mysl a způsobem, jakým energii vnímáte.

Je toho tolik k pozorování, ale pokud uznáte, že vše je energie, nic není pevné nebo nezměnitelné, pak začnete být ve svém bytí a realitě spokojení, což vám přinese vědomí všeho a hluboký smysl pro stabilitu dokonce i v časech chaosu.

Když začnete pozorovat a všímat si, jak dáváte energii formu a jaká forma to je, je pro vás mnohem jednodušší formovat energii myšlenkami do něčeho, co vám pomůže ve vaší realitě anebo napomůže vašemu duchovnímu růstu.

Můžete požádat své anděly a průvodce, aby vám pomohli, abyste si byli vědomi toho, jak formujete energii. Každé ráno můžete říci:

S hojným požehnáním lásky a milosti,
Já jsem Mahačóhan Saint Germain

HLEDEJ

text v článcích zboží v obchodě

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

Zde se můžete zaregistrovat.
© 2008-2024 Milan Vojtíšek    E-mail: lastura@lastura.cz